Skip to main content

Jurjen Lerou

Jurjen Lerou werd geboren in Amstelveen, groeide op in Apeldoorn, studeerde economie in Tilburg, kwam via Zuilen in Oog in Al terecht en voelt zich erg betrokken bij Utrecht.

Jurjen Lerou: “Dat ik in het wijkplatform wil meedraaien is een logisch gevolg van mijn ambitie meer actief en politiek betrokken te zijn bij Utrecht. Als voorzitter van ‘Ronduit Weg’, heb ik me afgelopen jaren ingezet om het verkeer in Oog in Al te reguleren opdat de wijk leefbaar blijft. Hierbij heb ik veel met de gemeente en andere wijkraden te maken. Dan ervaar je dat belangrijk is om ook in het wijkplatform mee te praten. In het wijkplatform komen mensen bij elkaar die zich betrokken voelen bij een bepaald onderwerp en hun mening willen laten horen. Dat is belangrijk want als je wilt meedoen in het gesprek met de gemeente moet je er energie in stoppen. De stad is in beweging en dat raakt mensen op allerlei manieren. Ik vind de leefbaarheid in de stad erg belangrijk. Utrecht moet natuurlijk een stad blijven waar alle inwoners van de stad de ruimte en mogelijkheden hebben plezierig in Utrecht te wonen én hun bijdrage te leveren. Hierbij is het belangrijk dat de balans tussen waar we naar toe willen met de stad en de verschillende maatregelen goed in het oog worden gehouden. Dat kan denk ik beter en dat is ook een van de redenen dat ik hier energie in stop. Zo hou je het voor iedereen leuk. Ik ben dan ook blij dat ik door mijn lidmaatschap van het wijkplatform daaraan iets kan toevoegen.

Tekst en foto: Walter van Tiel