Skip to main content

Peter Hagenaar

Peter Hagenaar kwam van Zeeland via Drenthe naar Utrecht West voor een stage, voelt zich Utrechter en ziet de wijkraad als een manier om bewoners te mobiliseren mee te doen voor de leefbaarheid van de wijk.

Peter Hagenaar: "Begin jaren zeventig woonde ik in Drenthe en daar werd toen veel gepraat over de problemen van Molukkers n.a.v. de treinkapingen en de komst van vele Surinamers naar Nederland door de onafhankelijkheid. Ook over hoe het samenleven met veel buitenlanders in ons land vorm kon krijgen. Ik wilde daar mee aan de slag en ging studeren voor maatschappelijk werker. Zo kon ik een stage plek krijgen in Utrecht West en kon ik meedoen. Dat wilde ik. Utrecht West was heel negatief in het nieuws en hoe meer negativiteit hoe meer ik me betrokken voelde daar wat aan te doen. Ik werd actief bij Lombok Anders en organiseerde later de bazaar Salaam Lombok. Mooie tijd was de oprichting van Museum Café Lombok voor persoonlijke verhalen van wijkbewoners, nu heet het Kopi Susu een cultureel café voor ontmoeting. Inmiddels woon ik hier en door me aan te sluiten bij het wijkplatform krijg ik veel informatie en de mogelijkheid invloed te hebben en advies te geven. Want er speelt nogal wat zoals nu de toekomst van het Westplein, het Lombokplein, de infrastructuur van de wijk, de fietsenstallingen die meestal gratis zijn met daartegenover overal waar je maar kijken kunt fietsen en de invulling van de openbare ruimten in de stad. Vooral bewoners en ondernemers mobiliseren om samen te leefbaarheid en maatschappelijke voorzieningen te bevorderen is boeiend. Een mooi klein voorbeeld is het herplaatsen in de wijk van het beeld van Wim Sonneveld dat vroeger in Oog in Al stond. Met buurtbewoners en ondernemers hebben we een prachtige plek gevonden. Niet afstandelijk op een sokkel ergens in een middenberm maar gewoon op straat zo dat mensen er heel dicht bij kunnen. Ik hou mijn hart wel eens vast als ik zien hoe het silhouet van de stad verandert door gigantische hoogbouw en of dat nodig is...terwijl Utrecht weinig echt aantrekkelijke stadspleinen heeft. Over het Moskeeplein hebben we ook ideeën hoe het een aantrekkelijk plein kan worden waar mensen even op een bankje kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. We moeten niet afwachten. Met bewoners en ondernemers kan ik van uit het wijkplatform meehelpen om de leefbaarheid positief te beïnvloeden. Betrokkenheid is niet alleen goed maar ook heel leuk om deze unieke wijk te behouden en nog aantrekkelijker te maken."

Tekst en foto; Walter van Tiel