Skip to main content

Roos de Haan

Roos de Haan vertrok in 1996 alweer uit Oosterbeek om te Sociale Geografie te gaan studeren in Utrecht en woonde 'anti-kraak' op veel plekken in de stad.

Roos de Haan: "Vaak was dat in West. Op een gegeven moment belandde ik in een woning in de oude Grafische School aan de Makassarstraat. Daar maakte ik aan den lijve de Cereolfabriek aan de overkant mee. Nu woon ik al weer lang in de Schepenbuurt en ben ik lid van het Buurtcomité. Als buurtcomité balen wij behoorlijk van de Cartesiusweg en doen wij erg ons best de hordeloop om naar de overkant te komen, te verkleinen. Ik heb heel veel ideeën voor de stad om het nog leefbaarder te maken. Als free-lance docent heb ik heel veel scholen en hun verschillende gebouwen gezien. Nu de vernieuwing in het onderwijs er aan komt vraag ik me af hoe de zorgpakketten op maat per kind in die ruimten invulling kunnen krijgen. Dat vereist samenwerking van ouders, scholen en gemeente. Anders gaat het niet lukken. En onderwijs is zó belangrijk. Ik ervaar ook dat sommige scholen een grote groep actieve ouders hebben en hun leerlingen daardoor meer kunnen bieden. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen. Daar zet ik me graag voor in. Met ouders samen kun je heel veel bereiken. Ik ben niet iemand van afwachten tot iemand anders wat gaat doen. Je moet eigen initiatieven ontwikkelen! Gewoon lekker die boomspiegel voor je huis opfleuren bijvoorbeeld. Zeker voor kinderen die wonen op een flat met alleen maar een balkonnetje. Ze leren dan spelenderwijs de natuur kennen. Met het wijkplatform kan ik meehelpen dat iedereen zich bewust wordt van de maatschappij. Wij kunnen samen de toekomst vorm geven. Daar wil ik vooral in mijn eigen omgeving verantwoordelijk voor zijn en helpen goede keuzen te maken. Want niks gaat vanzelf en is vanzelfsprekend."

Tekst en foto; Walter van Tiel