Skip to main content

Wytze Jan Oord

Wytze Jan Oord werd geboren uit Friese ouders in Naarden. Door het werk van zijn ouders bij het Leger des Heils kwamen er vele omzwervingen daarna. Via Breda, Zeist en Amsterdam kwam hij als kleuter in het centrum van Utrecht op de kleuterschool van de 1e Marnixschool op het Domplein. De lagere schoolloopbaan werd voortgezet op de 2e Marnixschool in Oog in Al en voor zijn studie Sociologie bleef de nu gepensioneerde socioloog ook in Utrecht.

WytzeJan Oord: "Mijn werkzame leven is heel divers geweest. Als socioloog boeit het mij erg om er voor te zorgen dat mensen meer samen gaan doen. Bij mijn werk voor Universiteit Nijenrode probeerde ik de studenten tijdens het vak wetenschapstheorie bij te brengen hoe je een onderzoek wetenschappelijk verantwoord en goed doet. Het komt neer op samenwerken, in laten zien dat stoerheid en ego's niet tot resultaat leiden maar empathie en naar elkaar luisteren wel. Later bij de HBO-raad adviseerde ik bij fusies van hogescholen en ook dan weer is het belangrijk dat mensen bij elkaar komen en naast elkaar in plaats van tegenover elkaar komen te staan. Ook heb ik vaak crisismanagement bij diverse ICT-projecten gedaan. Uit tactische overwegingen houden mensen daar soms informatie achter en als je samen een complex probleem moet oplossen, werkt dat echt niet. Ook was ik interim adviseur bij gemeenten als Amsterdam en Utrecht. Ik ben een nuchter en direct mens en probeer altijd eerst te snappen hoe het zit voor dat ik er wat van vind. Dat zal vast mijn Friese achtergrond zijn. Ik zoek het conflict niet en help liever dat ik het 'de goede kant op knuffel'. Ook vind ik het leuk betrokken te zijn in situaties waarin niet het individu het voor het zeggen heeft maar je samen iets moet bereiken. Zo ben ik Secretaris van de VvE van het appartementencomplex in de Bartoklaan, doe mee met de Belangenvereniging Buurt Welgelegen en doe vrijwilligers werk zoals een conversatiegroep van inburgeraars begeleiden. En dan nu dus ook het wijkplatform. Ik zal daar heel goed luisteren en op gepaste momenten mijn bijdrage leveren. Ik hoef niet meer aan het stuur te zitten. Je kunt dat gerust een meer beschouwende rol noemen. Het is nog wel heel leuk mee te werken in situaties waarin je samen wat kunt bereiken. Dat doe ik dan ook graag."

Tekst en foto: Walter van Tiel