Piet Kuipers

Piet Kuipers werd geboren tegenover de school aan de Laan van Nieuw Guinea. Nu woont de, na 32 jaar gepensioneerde, purser van Lufthansa in de Makassarstraat. Deze part-time oppas opa zet zich nu ook in voor de Wijkraad Utrecht West.

Piet Kuipers: "Door mijn werk als purser heb ik heel veel gezien van de wereld. Steeds viel me op als ik ergens terugkwam hoe ooit prachtige steden verloederden door ingrepen van de overheid waar bewoners geen grip op hadden. Grote winkelcentra ontwikkelen aan de rand van steden zorgde voor achteruitgang in die centra. De sloop van complete woonwijken in Chinese steden zonder inbreng van de bewoners maakte me bewust dat dat in Utrecht allemaal maar niet moest gaan gebeuren. Het maakt het leven voor bewoners er niet beter op. Ik vind dat juist in grote steden de menselijk maat heel erg belangrijk is. Zo raakte ik betrokken bij het Buurtcomité Groeneweg om de ontwikkelingen van het bedrijventerrein daar leefbaar te houden. Want wat moeten we daar met een giga winkelcentrum? Het wijkplatform steunde ons bij onze adviezen voor aanpassingen, zoals het beperken van de hoogbouw en het veel te grote winkeloppervlak. Het is boeiend om met elkaar alle belangen af te wegen. Vaak gaat het namelijk om geld, veel geld. We geven gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, advies waardoor we de Gemeenteraad of wethouders op andere gedachten kunnen brengen. Heel soms is het ook wel eens frustrerend maar als iets lukt geeft dat wel veel voldoening. Het is heel leuk en interessant om betrokken te zijn. Daarom hoop ik ook dat er mensen uit andere subwijken van West gaan deelnemen. Want door mijn werk als purser weet ik erg goed dat je wijk je 'thuis' is en dat leefbaar houden, is zeker de moeite waard".

Tekst en foto; Walter van Tiel