Skip to main content

Uitslag enquete wijkplatform

In februari van dit jaar is in samenwerking met het wijkbureau een enquete uitgevoerd onder bewoners van de wijk West van Utrecht. Deze enquete hebben we gedaan om te onderzoeken hoe groot het animo is om mee te doen binnen het wijkplatform en ook bij welke onderwerpen. Dit ook naar aanleiding van een initiatief vanuit de Gemeente om de betrokkenheid van burgers met datgene er gebeurt in de wijk te vergroten. Hieronder staat de uitslag van de enquete. Wij zijn verheugd door de grote respons en door de vele geïnteresseerden die willen bijdragen aan hun wijk en/of buurt. Hieronder vind je een samenvatting van datgene we uit de enquete hebben afgeleid.

Uit de enquete blijkt een duidelijke trend wat de wijk belangrijk vindt, maar zijn er ook duidelijke accentverschillen tussen buurten. Verkeer wordt wijk breed als een belangrijk onderwerp gezien en met name in Lombok en de Schepenbuurt. Vervolgens heeft iedere buurt wel een ‘eigen’ onderwerp dat extra belangrijk gevonden wordt:

Groen in de wijk en Milieu en duurzaamheid wordt extra belangrijk gevonden in de buurten:

 • Oog in Al/Den Hommel/Welgelegen
 • Spinozaplantsoen, Nieuw Engeland, Thomas a Kempisplantsoen

Wonen en Relaties tussen buurtbewoners wordt extra belangrijk gevonden in de buurten 

 • Schepenbuurt, Cartesiusdriehoek
 • Halve maan

Veiligheid en Vervuiling springt er met name uit in:

 • Lombok, Laan van Nieuw Guinea, Leidseweg oost

Op basis hiervan stelt het wijkplatform voor om de volgende acties voor:
Voorzetten huidige werkgroepen:

 • Werkgroep Omgeving en Gedrag Kop van Lombok: Verder gaan met de lopende gesprekken omtrent het positief beïnvloeden van het gedrag in overleg met de gemeente en de verschillende gemeenschappen. Dit aansluitend bij de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat.
 • Stadsbrede verkeerswerkgroep ’T Wiel: Samenwerken met andere wijken om te praten over een verandering van het verkeersysteem: Autoverkeer meer om de stad en ruimte maken voor de fiets en voetgangers.
Opzetten nieuwe werkgroepen voor de volgende onderwerpen:
 • Werkgroep Groen: Verbeteren samenwerken tussen alle bewonersgroepen die zich bezig houden met Groen in de wijk. Doel is hierbij te komen tot een samenwerkend geheel dat nauw contact heeft met de betrokken afdeling van de Gemeente Utrecht.
 • Werkgroep Duurzaamheid: Opstarten van een initiatief om te werken aan Milieu en duurzaamheid. Eerste stap is te onderzoeken wie hiervoor interesse heeft en wat de mogelijkheden zijn vanuit beleidsinitiatieven
 • Werkgroep(en) Sociale cohesie: Opstarten van een initiatief dat zich richt op verbetering van de sociale verbanden tussen buurtbewoners. Gedachte is een buurtgerichte aanpak te hanteren. 
Als laatste zoeken we ook versterking van het wijkplatform. We zoeken hierbij mensen die actief een bijdrage willen leveren in: 
 • het ondersteunen van discussies tussen de verschillende gemeenschappen en hoe deze beter met elkaar verbonden kunnen worden;
 • praten over de groei van de stad en wat voor impact dat heeft op de wijk;
 • periodiek van gedachten wisselen met de wijkwethouder over wat er speelt in de wijk;
 • initiatieven nemen om het samen leven in deze wijk nog prettiger te maken. 
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren? Meld je dan aan via secretariaat@wijkplatformwest.nl.